mantra zingen Zo Binnen Zo Buiten

Ongeveer eens in de maand organiseer ik  in Amsterdam mantra zingen Zo Binnen Zo Buiten. Kaarsen aan de sfeer is verstild, meditatief. Een kwartier voor we gaan zingen wordt het stil, er zijn alleen nog zachte klanken van de sansula (duimpiano)
Als we beginnen nemen we een paar liederen door. Voor de meeste mantra’s is dat niet eens nodig, iedereen kan daar al snel in meedoen.
We zingen eenstemmige en eenvoudig meerstemmige mantra’s en andere mooie, gewijde melodieën uit zeer diverse religieuze en spirituele richtingen, in allerlei talen. Veelal met begeleiding van gitaar of andere akoestische instrumenten. Een deel van de muziek is zeer ingetogen, een ander deel is uitbundig en vreugdevol.
Ik heb veel mantra’s gezongen in een hele grote groep bij Jan Kortie.

Jan Kortie ( stembevrijder) schrijft op zijn site: Het gaat om korte stukjes tekst, soms maar een paar woorden, een enkele zin. Op een melodie die je gemakkelijk onthoudt. Denken is niet nodig. En dat schept ruimte om gewoon te zijn met de klank, met de samenzang, met de betovering van de herhaling en de soms wonderschone muziek die daaruit als vanzelf ontstaat.

Tussen het zingen door zijn we stil, de afwisseling van stilte en gezang doet beide nog meer tot hun recht komen. ‘Stilte is de golflengte waarop de ziel tot ons spreekt’, zei de popmusicus Sting ooit. De muziek houdt dan ook eigenlijk niet op, hij klinkt na, trilt door en inspireert.

En in de stilte wordt nieuwe muziek weer geboren.
In de eenvoud schuilt de magie van het zingen van mantra’s: de toewijding aan de eenvoud van de ziel. De waarheid is nooit ingewikkeld. Voor een oprechte klank is geen zangscholing vereist, geen goed je best doen.
Jij met jouw stem, precies zoals die nu is, meer is niet nodig.