Activerende Begeleiding

Olga heeft een groot hart voor kinderen. Helemaal voor kinderen die op jonge leeftijd al flink uitgedaagd worden door het leven. Dat kan door een ernstige ziekte zijn of een aangeboren afwijking, beperking  of lichamelijke handicap. Olga haar intuïtie is door de vele opleidingen flink geschoold en met al haar creatieve en muzikale opleidingen en ervaringen heeft ze deze kinderen veel te bieden.

REFERENTIE ACTIVERENDE BEGELEIDING aan Philip, een bijzondere jongen van inmiddels 12 jaar die op zeer jonge leeftijd, leukemie overwon.

Amsterdam, 8 mei, 2013

Geachte heer, mevrouw,

Olga Grütters heeft onze zoon Philip over een tijdspanne van 3 jaar begeleid. De zorgbehoefte van Philip kende vele verschillende fasen. Met haar oplossingsgerichtheid en creativiteit wist Olga zich aan elke fase moeiteloos aan te passen. In de revalidatiefase vlak na ontslag uit het ziekenhuis stond persoonlijke verzorging en liefdevolle opvang centraal. Olga heeft deze taak met liefdevol inlevingsvermogen aangenomen en in deze tijd een nauwe band met Philip weten op te bouwen. Met enthousiasme en fantasie wist ze hem, toen dit aan de orde was, steeds uit zijn schelpje te lokken.

Olga heeft waar mogelijk gebruik gemaakt van muziek (zang, dans) en schilderen om interactie en communicatie te bevorderen. Olga Grütters is intensief betrokken geweest bij het halen van belangrijke mijlpalen in Philips ontwikkeling: motorische ontwikkeling: rechtop gaan zitten/ liggen, opstaan/gaan zitten, zich verplaatsen, lopen, eten/drinken: van sondevoeding naar eten en drinken, taal/communicatie: oogcontact, non-verbaal om iets vragen, gebruik van PECS (Picture Exchange System), stimuleren van het maken van geluiden ter behoefte van communicatie spel: leren verschillende spelmaterialen te gebruiken. Tijdens deze periode heeft Olga Grütters verschillende cursussen gevolgd en kennis gemaakt met een aantal belangrijke modellen uit de pedagogiek

:

– EHBO cursus voor kinderen

– Contactgericht Spelen en Leren (CSL)

– Applied Behavioral Analysis (ABA)

– Distance Program van de Growing Minds

In Olga’s toewijding toonde ze een hoge mate van betrokkenheid bij Philip’s en ons leven.

We zijn haar hiervoor intens dankbaar.

“Julia en Vincent ”

 Één van de schilderijen die Philip en Olga samen gemaakt hebben